IV Premio de Xornalismo Unesid sobre industria siderúrxica

Do ao

Información de contacto:

IV Premio de Periodismo UNESID
C/ Castelló, 128
28006 Madrid

unesid@unesid.org

A Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) convoca a cuarta edición do seu premio xornalístico, que galardoa cun premio de 2.000 euros e un accésit de 500 euros aos mellores traballos sobre industria siderúrxica.

Os traballos a concurso terán que versar sobre temáticas referidas á industria siderúrxica española, desde os diversos enfoques, así como "o seu papel como motor económico, o aceiro e a siderurxia na economía circular e baixa en carbono, comercio internacional, retos de futuro, dixitalización e Industria 4.0 e I+D". Poden participar os traballos de calquera xénero xornalístico publicados ou emitidos en lingua castelá ou inglesa entre o 1 de xuño de 2019 e o 15 de outubro de 2020.

O prazo límite para a recepción dos traballos será o 15 de octubre de 2020 ás 24:00 horas. Poderán enviarse ben por correo certificado (IV Premio de Periodismo UNESID C/ Castelló, 128 - 28006 Madrid) o ben por correo electrónico (unesid@unesid.org).

Máis información nas bases do premio.