Premio Nacional de Xornalismo San Cayetano

Do ao

Información de contacto:

Colegio de Gestores Administrativos de Madrid (Icogam)
C/ Jacometrezo, 3 
28013 Madrid
prensa@gestoresmadrid.org

O Colegio de Gestores Administrativos de Madrid convoca o Premio Nacional de Xornalismo San Cayetano 2017 co obxecto de "recoñecer aqueles traballos xornalísticos que colaboren de forma relevante á difusión das distintas áreas de traballo que abordan os xestores administrativos".

Ao premio poden postular aqueles traballos encadrados en calquera xénero xornalístico en español que sexan publicados en medios de comunicación (prensa impresa, prensa digital, radio, televisión e blog) e editados en calquera localidade estatal.

Os traballos deberán presentarse antes do 15 de novembro de 2017, por correo certificado á sede do Icogam (C/ Jacometrezo, 3, 28013 Madrid), ou por correo electrónico a prensa@gestoresmadrid.org.

Máis información nas bases do premio.