A Rede de Colexios de Xornalistas insta os partidos políticos a incluír nos seus programas melloras para os profesionais da información

A Rede de Colexios Profesionais de Xornalistas insta os partidos políticos a incluír dentro dos seus programas electorais medidas que melloren as condicións para o exercicio profesional dos xornalistas en beneficio do conxunto da cidadanía e como garantía do dereito á información.

Nesta liña, chama aos partidos a reflexionar e realizar propostas concretas sobre cuestións básicas e durante anos demandadas polo sector e ignoradas polas formacións políticas, como a elaboración do Estatuto da Profesión; o desenvolvemento normativo do segredo profesional mediante a aprobación da Lei Orgánica que o regule; a creación dun epígrafe específico no IAE para o desempeño do traballo autónomo ou a incorporación de formación mediática nos distintos niveis de educación regulada, algo que sen dúbida incidirá positivamente na capacidade crítica da cidadanía, de forma que conten con elementos de xuízo suficientes para detectar noticias falsas ou para identificar se o emisor é realmente un medio de comunicación.

Así mesmo, a Rede de Colexios Profesionais de Xornalistas tamén reclama aos partidos políticos que traballen na creación do Consello Xeral de Colexios Oficiais de Xornalistas, xa que segundo a lei de colexios profesionais cando estean constituídos varios colexios da mesma profesión de ámbito inferior ao nacional deberá existir un Consello Xeral de Colexios e que é un instrumento fundamental para vertebrar o exercicio das funcións que teñen encomendadas.

Os integrantes da Rede de Colexios Profesionais de Xornalistas reuníronse a mediados do ano pasado coa presidenta do Congreso dos Deputados e cos representantes de PP, PSOE, Cidadáns e Podemos, aos que lles transmitiron a necesidade da creación do Consello Xeral de Colexios, unha petición que obtivo unha boa acollida por parte de todos os partidos políticos. Proba diso é que se chegou a presentar unha proposición de lei respecto diso e que estaba a seguir os trámites legais pertinentes ata que o adianto das eleccións xerais tivo como consecuencia a paralización deste proceso. Por todo iso, a Rede de Colexios Profesionais de Xornalistas volve insistir a todos os partidos políticos na necesidade e importancia de crear o Consello Xeral de Colexios Oficiais de Xornalistas, xa que dotará á profesión dun instrumento para defender os dereitos dos profesionais da comunicación e denunciar, nos casos que sexa oportuno, a vulneración destes.

Rede de Colexios Profesionais de Xornalistas

A Rede de Colexios Profesionais de Xornalistas constituíuse o 14 de xuño de 2018 e está formada polo nove Colexios Profesionais de Xornalistas que actualmente existen en España (Andalucía, Asturias, Castela e León, Cataluña, Galicia, A Rioxa, Murcia, Navarra e País Vasco).

REDE DE COLEXIOS PROFESIONAIS DE XORNALISTAS