Contas de redes sociais de interese para xornalistas

(Foto: Total Testing)

Recollemos algunhas das principais contas de redes sociais de organismos e medios de comunicación, tanto galegos como estatais, que poidan ser de utilidade para profesionais da comunicación.

Nos tempos do xornalismo móbil, as redes sociais funcionan cada vez máis como unha ferramenta esencial na busca de información e documentación. En moitas ocasións, seguir determinadas contas nas redes é un requisito para que as e os comunicadores se manteñan informados. Para facilitar este labor, recompilamos nesta publicación as contas en Twitter, Facebook e Instagram dalgúns dos principais medios de comunicación e institucións, tanto galegos como estatais. 

Como non podía ser doutro xeito, esta compilación é simplemente unha mostra de perfís de interese que non pretende ser exhaustiva das moitas redes sociais que poden ser de utilidade para as e os xornalistas. Por outra banda, no caso dos medios estatais, de contaren cunha conta dedicada a Galicia, priorízase sempre esta sobre a xeral. 

 

Organismos e institucións

Concellos das cidades galegas:

 

Institucións galegas:

 

Institucións estatais:

 

Entidades profesionais de xornalistas:

 

Medios de comunicación

Axencias de comunicación:

 

Dixitais:

 

Radios: 

 

Televisións:

 

Xornais galegos: 

 

Xornais estatais:

 

CPXG