Recomendacións para o tratamento de temas sensíbeis

Recompilamos aquí as recomendacións publicadas polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia sobre o tratamento xornalístico dalgúns temas sensíbeis, para facilitar unha cobertura axeitada e responsábel nos medios de comunicación.