A nova directiva europea obriga a un Consello Audiovisual en España

Dossieres

Coa nova Directiva de Servizos de Medios de Comunicación Audiovisuais, o Parlamento Europeo modifica a anterior coñecida como de Televisións sen Fronteiras e regula non só a televisión convencional, senón tamén outros servizos de medios audiovisuais como o vídeo baixo demanda que coa dixitalización van estenderse á maioría dos espectadores.

A nova Directiva mantén o tope máximo dun 20% de publicidade por hora de reloxo, pero elimina a referencia á limitación dun 20% de publicidade por día. Isto, na práctica, non resultará positivo xa que liberaliza as telepromociones que ata agora só computaban no límite diario. O que, sen dúbidas reflectirase na maior saturación publicitaria mediante este recurso que se sumará aos anuncios convencionais.

Con todo, a nova normativa si regula expresamente o emprazamento de produto ou product placement, e obriga a informar aos espectadores da súa inserción. Ademais, recomenda prohibir nos programas informativos e infantís o emprazamento de tabaco ou produtos medicinais.

A nova Directiva insta aos Estados membros a crear organismos e institucións reguladoras nacionais dos contidos e servizos dos medios de comunicación para "garantir a súa independencia e velar porque exerzan as súas competencias con imparcialidade e transparencia".

Sen dúbida, ábrese un interrogante sobre a reacción das asociacións profesionais e gobernos autonómicos que de forma indocumentada tacharon a estes organismos de antidemocráticos e ata a argumentar que en España non estabamos maduros para estas normas.

Cadeas sancionadas

O Ministerio de Industria impuxo ás diferentes televisións estatais sancións por valor de oito millóns de euros entre 2006 e 2007 por incumprir a anterior normativa de Televisión Sen Fronteiras. Desta cifra, 785.620 euros corresponden a programas que emitiron contidos prexudiciais para a infancia.

No ano 2007, o ministerio abriu 18 expedientes por 261 infraccións por un valor superior 4,3 millóns de euros. Deste total, 312.000 euros son sancións relacionadas coa protección de menores.

FeSP/AXENCIAS

Documentación