A politización da prensa no Ecuador

Dossieres

A estatalización da prensa no Ecuador conduciu a numerosos enfrontamentos da prensa co presidente, Rafael Correa, quen privatizou ademais diferentes empresas públicas e adquiriu algún medio de comunicación.

Rafael Correa recoñeceu este enfrontamento e asegura que a credibilidade está da súa parte. Declarou que "nunca" mantIvo unha boa relación cos medios de comunicación, "nin cando era ministro de Economía ni na campaña", no goberno anterior.

O enfrontamento coa prensa empiorou tras a publicación por parte da Asociación de Editores de Periódicos dun comunicado que considerou "intolerable", en rexeitamento ás actuacións e afirmacións de Correa sobre medios locais, así como ós insultos e comentarios despreciativos cara aos xornalistas.

Documentación