A situación laboral dos e das xornalistas galegos e o impacto da crise no sector (2011)

Publicacións

Reflicte o impacto das tendencias da crise na análise das estatísticas oficiais e nas respostas dos informadores galegos, reflectindo a visión conxunta dos dous grupos de profesionais máis numerosos no xornalismo galego: os colexiados no CPXG e os licenciados pola USC.

O Informe sobre a situación dos xornalistas galegos e o impacto da crise no sector é unha completa radiografía da profesión en Galicia, na liña de estudos anteriores realizados polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia. Elaborado coa colaboración da Dirección Xeral de Relacións Laborais da Xunta de Galicia e a Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela, reflicte o impacto das tendencias da crise na análise das estatísticas oficiais e nas respostas dos informadores galegos, reflectindo a visión conxunta dos dous grupos de profesionais máis numerosos no xornalismo galego: os colexiados no CPXG e os licenciados pola USC.

Documentación

Descargar todo