Estudo sobre a situación dos e das xornalistas en Galicia (2009)

Publicacións

Datos recollidos a través de enquisas aos inscritos no CPXG e no Sindicato de Xornalistas de Galicia, ademais de entrevistas en profundidade a representantes de distintos medios e organizacións do sector e a consulta das bases de datos do Servizo Público de Emprego Galego.

O ‘Estudo sobre a situación dos e das xornalistas en Galicia’, realizado polo Colexio Profesional e Xornalistas coa colaboración da Dirección Xeral de Xustiza da Xunta de Galicia recolle datos sociolaborais dos xornalistas galegos, recollidos a través de enquisas aos inscritos e inscritas no Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia e no Sindicato de Xornalistas de Galicia ademais de entrevistas en profundidade a representantes de distintos medios e organizacións do sector e a consulta das bases de datos do Servizo Público de Emprego Galego. Os datos foron recollidos no segundo semestre do ano 2008, encargándose do traballo de campo a empresa Cidadanía.

Documentación

Descargar todo