Libro de Actas do Foro de Ciencia e Comunicación (2007)

Publicacións

Primeiro Foro de Ciencia e Comunicación que se desenvolvou no Auditorio da Facultade de Ciencias da Comunicación, organizado polo CPXG para favorecer o contacto e o coñecemento mutuo entre xornalistas e científicos

Favorecer o contacto e o coñecemento mutuo entre xornalistas e científicos. Este foi o obxectivo do primeiro Foro de Ciencia e Comunicación que se desenvolvou no Auditorio da Facultade de Ciencias da Comunicación, organizado polo CPXG. Podes descargar o Libro de Actas do Foro de Ciencia e Comunicación en formato pdf.

Documentación

Descargar todo