Rexeitamento do desmantelamento de EFE

Dossieres

Nun comunicado a sección sindical da FeSP na Axencia EFE manifesta o seu rexeitamento polas medidas anunciadas polo director de Recursos Humanos que entenden que representa "o desmantelamento do modelo autonómico da Axencia EFE desenvolvido durante as últimas décadas"

Este desmantelamento realizaouse "de forma paralela á consolidación do mapa autonómico constitucional que non só mellorou a presenza e a imaxe desta empresa pública no territorio onde está presente senón que tamén xerou importantes ingresos".

Os traballadores sosteñen que "Este modelo, coas súas innegables dificultades e deficiencias, substitúese, dunha plumada e con imposicións ata agora descoñecidas nunha empresa pública, por un férreo esquema centralista, quizá o máis centralista de cantos existen en España, e dependente do Presidente dunha forma escandalosamente arbitraria; claro que sempre é máis fácil impor jerárquicamente desde un centro único de decisión que consensuar desde modelos descentralizados."

Continúa sinalando: "A hilarante 'Reordenación e Normalización do Mapa de Recursos Humanos da Axencia EFE' impón o peche de Delegacións, cun dano quizá irreparable para os ingresos, implantación e imaxe de servizo público da Axencia EFE, e supón un recorte de emprego encuberto que se pretende implantar de xeito unilateral e con provocadoras decisións laborais como a aplicación da mobilidade xeográfica sen diálogo previo nin cos afectados nin co comité de empresa.

Resulta difícil de concibir nunha empresa pública estes traslados obrigatorios unilaterais que en calquera empresa privada se considerarían "salvaxes" e que se apliquen de forma indiscriminada a delegacións provinciais e autonómicas e con argumentacións demagóxicas.

A suposta carencia de "modelo organizativo e estándares de produción" das delegacións territoriais tamén podería aducirse das seccións e produtos de Redacción central por non falar do impacto da "profunda normalización e legalización" de correspondentes, cuxo impacto económico por indemnizacións e despedimentos nulos agravará as xa difíciles contas da Axencia neste período de crise.

Causa estupor e hilaridad que a desaparición de delegacións e a súa substitución por subdelegados -persoal de confianza do Presidente- se nos preséntelle como unha actuación para "descentralizar aínda máis se cabe o esquema organizativo autonómico".

Esta iniciativa non se debe de entender de forma illada á creación da redacción integrada de Deportes e Sociedade/Cultura porque ambas as forma parte da obcecada estratexia da dirección de EFE de conseguir uns resultados económicos e "multimedia" que a realidade se empeña en demostrar tan erróneos como inalcanzables; por iso, as novas iniciativas son cada vez máis apresuradas e antidemocráticas e acompáñanse de intolerables ameazas, ata agora descoñecidas nunha empresa pública.

O tan ansiado "mapa de delegacións" anunciado por directivos da empresa tantas ocasións como foi posposto, terminou por ser un cerrojazo sen posibilidade de diálogo e aburado polas perdas económicas.

Por iso, avogamos por unha contundente resposta do comité de empresa e dos traballadores de EFE porque non só están en perigo empregos e delegacións forxados durante décadas de traballo, o cal xa é moito, senón o modelo mesmo da Axencia EFE como empresa de servizo público.

O cacareado superávit do que fanfarroneaba Grijelmo converteuse, nun visto e non visto, en perdas millonarias; o esplendoroso futuro multimedia non chega mentres miles de vídeos, tan orfos de calidade xornalística como de rendibilidade e impacto informativo ninguén sabe onde se almacenan e comercializan; do, en fin "en EFE non sobra ninguén", pasamos ao traslado forzoso e a ameaza da "liquidación profesional".

A Reordenación e Normalización do Mapa de Delegacións é o último e máis desesperado intento da dirección de EFE na súa fuga cara a ningunha parte, pero cunhas repercusións sociais e labores tan descoñecidos como inaceptables."

FeSP

Documentación