UPCC denuncia a desprofesionalización do xornalismo en Canarias

Dossieres

A Unión de Profesionais da Comunicación de Canarias (UPCC) considera moi preocupantes os síntomas de crecente desprofesionalización dos medios de comunicación do arquipélago. Nos últimos meses esta organización veu recollendo datos, exemplos e denuncias dos traballadores que perciben e sofren esta tendencia en moitas empresas informativas de Canarias.

Detrás deste fenómeno non hai outra razón que non sexa a voracidad económica dalgúns empresarios da comunicación. As consecuencias destas prácticas xa son evidentes entre os traballadores da comunicación, pero este problema tamén debe preocupar á sociedade canaria, posto que a oferta informativa da que dispón terá unha menor calidade.

Á xa crecente precariedade laboral do sector definida pola ausencia de contratacións, abuso da figura dos colaboradores, incumprimentos da lexislación laboral e explotación de bolseiros nas redaccións coa permisividad das universidades; únense agora os intentos para impoñer unha abusiva polivalencia de funcións entre as distintas categorías profesionais existentes nos medios de comunicación de Canarias.

Neste sentido UPCC critica abertamente a intención de solapar categorías profesionais como as de operadores de cámara, fotoxornalistas ou redactores. Esta situación concrétase cando se pretende que, por exemplo, os redactores dos medios de comunicación, ademais do seu labor habitual, se adiquen a utilizar, ao mesmo tempo, cámaras de fotografía ou de vídeo dixital.

Tamén se produce esta situación cando se esixe aos fotógrafos que xunto ao seu equipo carguen e utilicen cámaras de vídeo. Desta maneira, por un mesmo, e xa baixo salario, asumiríanse tres traballos ou funcións, e isto está empezando a ocorrer en empresas de prensa, radio, televisión e medios dixitais.

Os efectos inmediatos ao aceptar estas prácticas serán a redución das guía dos medios de comunicación e a rebaixa considerable do produto que se ofrece aos cidadáns canarios.

Este sindicato fai un chamamento ás profesionais da comunicación para que non acepten estas imposicións, que lles afecta, en primeiro lugar a eles mesmos e, como efecto inmediato, aos compañeiros doutras categorías laborais que poden quedarse sen traballo.

Resulta fácil de entender que tamén deberían expresar a súa oposición a estas prácticas as organizacións sociais, cidadás e políticas do arquipélago, ademais doutras forzas sindicais. O que está en xogo non só é o emprego, tamén a calidade da información que recibe a sociedade, un elemento vertebrador e formador de opinións fundamental para a democracia.

FeSP

Documentación