Zapatero garante que haberá Lei Audiovisual

Dossieres

O presidente do Goberno, José Luís Rodríguez Zapatero, anunciou a aprobación nesta lexislatura da Lei Xeral Audiovisual, que freou Mariano Rajoy cando era vicepresidente do Goberno (2003) e retomou con parón posterior o Executivo socialista saínte.

O compromiso para lograr sacala adiante nos próximos catro anos foi incluído no discurso de investidura de Zapatero: "aprobaremos a lei destinada a regular o sector audiovisual, a ampliación das súas posibilidades e os medios para asegurar a tutela da infancia e dos valores constitucionais do seu contido".

O anteproxecto pode chegar ao Parlamento nos primeiros meses da lexislatura, se se cumpren as expectativas do sector e do propio Partido Socialista. Os máis optimistas ata cren que podería estar aprobada cara a finais de ano.

O actual Goberno deixou aparcada esta lei, a pesar de existir un texto consensuado coas televisións privadas, en boa medida para evitar as presións dos grupos nacionalistas, dos que dependía para a súa aprobación. Desde entón, hai unha nova directiva europea sobre o sector que hai que trasponer á norma española. Por iso é polo que o borrador existente deba ser modificado.

A Lei Xeral Audiovisual é básica porque ordenará o sector, coa derrogación de polo menos 10 normas que se quedaron obsoletas. O borrador existente liberaliza os servizos de radio e televisión e agora tamén deberá decidir sobre cuestións moi importantes, pola súa transcendencia económica, como a autorización ou non da publicidade de emprazamento. A directiva europea contémplaa, pero deixa mans libres aos estados para decidir respecto diso. Obviamente, desde Uteca pídese «a interpretación máis liberal posible da mesma».

Zapatero tamén garantiu que cumprirá o calendario previsto para o apagamento analóxico, fixado o 3 de abril de 2010 para todo o territorio nacional. "Aplicaremos, conforme ao previsto, o chamado 'apagamento analóxico' ou se se prefire o 'aceso dixital' en 2010, coa extensión definitiva da Televisión Dixital Terrestre (TDT).

Na actualidade, segundo o informe da TDT, este sistema alcanzou xa unha cobertura de máis do 85% do territorio español, aínda que a súa penetración no mercado é do 14,4%, é dicir que, de momento, só se ve en 2,3 millóns de fogares dun total de 15,7 millóns.

EL MUNDO
MADRID

Documentación