Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia

  1. Coléxiate
  2. Os teus datos
  3. Documentación
  4. Pagamento

Mediante este formulario podes tramitar a túa colexiación online e escoller a modalidade de pagamento que queiras. Deberás achegar certa documentación escaneada que che indicaremos, e que depende da túa situación laboral actual.

Aínda non es colexiado/a?

Facerse membro do Colexio é o mellor xeito que temos de defender a profesión e contar co seu amparo. Ao estares colexiado/a, contarás cun organismo que actúa constantemente na defensa da profesión a nivel ético, competencial, de dereitos e laboral. Asemade dispós de todas as vantaxes para acrecentar a túa formación continua e accederás a descontos moi favorecedores en diferentes productos e servizos.

Non me importa que os demais membros do Colexio vexan o meu perfil (podes mudar esta opción e a túa información máis adiante).
Cubre o formulario cos seus datos e revisarémolos para engadilo na nosa base de datos.

Documentación escaneada

Anexa unha fotocopia do expediente académico no que conste que superaches máis da metade dos créditos.

Só para comunicadores audiovisuais

Se es titulado/a en Comunicación Audiovisual, necesitamos que nos envíes un certificado da empresa onde traballas que especifique que realizan labores informativos.

Fotografía tipo carné

Sube unha imaxe túa de cara e mirando de fronte á cámara. Non aceptamos imaxes onde saias de perfil nin de corpo enteiro.

Escaneado das dúas caras

Engade un ficheiro co teu DNI escaneado polas dúas caras. Non importa que o escaneado sexa a cor ou en branco e negro.

Descarga e completa a autorización SEPA para domiciliar as cotas

Texto-explicación-autorizacion-sepa

Opcións de pagamento

Ao que remates este proceso, crearemos o teu perfil na web con estes datos. A continuación deberás escoller unha forma de pagamento para aboar a cota inicial. Non terás acceso á comunidade ata que completes este proceso.

Informámolo/a, ao respecto dos datos de carácter persoal que nos facilitou, dos seguintes extremos: Serán tratados polo COLEXIO PROFESIONAL DE XORNALISTAS DE GALICIA, con CIF Q1500262I como RESPONSABLE DO TRATAMENTO, coa FINALIDADE de dalo/a de alta, xestionar, facturar e manter a relación como colexiado/a con BASE LEGAL na relación existente entre o/a responsable e o/a titular dos datos. Os seus datos poden ser cedidos a entidades bancarias para a emisión de recibos nos casos necesarios e a terceiros/as cos que o/a responsable teña contratado un servizo de asesoramento contable e fiscal amparándose sempre nun contrato de encargado/a de tratamento. Se desexa exercer os seus DEREITOS de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación e/ou portabilidade, ou se desexa máis información respecto ao tratamento dos seus datos, diríxase por escrito, sempre acreditando a súa identidade a: Rúa Ponferrada, 9, Baixo, 15701 - Santiago de Compostela (A Coruña) ou mediante correo electrónico a xornalistas.dpo@convenceabogados.es. Pode consultar a nosa política de privacidade en: http://xornalistas.gal/web/uploads/estaticos/Documentos%20legais/politica-de-privacidade.pdf