Biografía

Dolores Vázquez Blanco (A Coruña, 1969). Licenciada en Xornalismo e en Publicidade pola UPV/EHU, conta cun master en Xornalismo Dixital pola UAH. Traballou en El Ideal Gallego, na área de comunicación de Savecin Consulting e en La Voz de Galicia, onde leva dende o 2000.