I Premio de Xornalismo Antonio López Hidalgo

Do ao

O Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía e o Concello de Montilla convocan o I Premio de Xornalismo “Antonio López Hidalgo” coa colaboración de Deputación de Córdoba, a Facultade de Comunicación (FCOM) da Universidade de Sevilla e a Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque. O galardón pretende recoñecer e estimular a investigación desenvolvida por novos doutores no ámbito do xornalismo,

Poderán participar doutores ou doutoras que defendesen a súa tese doutoral entre o 1 de xaneiro de 2022 e o 31 de decembro de 2023 en calquera universidade española e que obtivesen a cualificación de Sobresaliente “cum laude”. A temática deberá estar relacionada co xornalismo e a profesión xornalística. Deben ser traballos orixinais e inéditos valorándose especialmente a calidade do traballo, a rigorosidade na súa execución e a orixinalidade e innovación no marco das temáticas propostas. 
 
Entregarase un primeiro premio dotado con 1.500 euros, así como edición dun libro monográfico que recompile os principais aspectos da tese doutoral premiada. e un segundo premio grazas ao que así mesmo se editará e imprimirá un libro monográfico.
 
A presentación de solicitudes pode realizarse até o 15 de xaneiro de 2024 a través do formulario online. Xunto á copia da tese en pdf, deberá incluírse na solicitude o DNI ou documento e identidade oficial do autor ou autora, un resumo e defensa da tese doutoral, un currículum vitae do autor/a e do director/a de tese, a certificación orixinal expedida pola autoridade académica competente da Universidade ou Institución onde defendese a tese doutorale un informe sobre a mesma nos que se reflicta o valor e importancia da investigación realizada,
 
Máis información nas bases do premio.