IV Premio Xornalístico sobre Medicina Interna

Do ao

Información de contacto:

Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).
Secretaría del Premio Periodístico SEMI 2023.
Óscar Veloso.
C/ Pintor Ribera, 3, bajo izquierda 
28016 Madrid

A Sociedade Española de Medicina Interna convoca o seu cuarto Premio Xornalístico que, dotado con 4.000 euros, ten como obxectivo recoñecer o traballo de comunicación que mellor reflicta o labor e función do internista e o papel da súa especialidade.

Poden presentarse a este Premio todos aqueles artigos, traballos, entrevistas, reportaxes, etcétera, publicados ou emitidos polos medios de comunicación (prensa, axencias, medios electrónicos, radio e televisión) de todo o territorio español durante o período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2013 e o 13 de outubro de 2023, inclusive. 

Para poder optar a estes premios enviarase, con data límite o 13 de outubro de 2023 un PDF do texto ou exemplar orixinal (no caso de xornais, revistas, axencias, medios electrónicos) ou un arquiivo de audio/vídeo ou corte (no caso de televisión e radio), xunto cos datos de contacto, a: Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). Secretaría del Premio Periodístico SEMI 2023. Óscar Veloso. C/ Pintor Ribera, 3, bajo izquierda, 28016 Madrid.

Máis información nas bases do premio.