LXXXIII Premio de Xornalismo Alejandro Pérez Lugín

Do ao

Información de contacto:

Asociación da Prensa da Coruña
R/ Durán Loriga, 10-4.
15003 A Coruña

A Asociación da Prensa da Coruña convoca a LXXXIII edición do seu premio de xornalismo Alejandro Pérez Lugín, que este ano terá como lema "Crónicas desde o móbil: O xornalismo do século XXI” e estará dedicado á invención do teléfono móbil, que fai 50 años en 2023 e cambiou a forma de traballar dos xornalistas nos últimos años.

O certame ten como prazo límite de presentación o próximo 4 de decembro, para traballos escritos en castelán ou galego e que teñan unha extensión máxima de 3 páxinas ou 5.100 carácteres, en calquera dos xéneros xornalísticos. As obras, inéditas, enviaranse  en papel por correo certificado e en soporte informático (formato Word o PDF),á Asociación da Prensa da Coruña, en sobre pechado e á dirección R/ Durán Loriga, 10-4. 15003 A Coruña. O sobre levará un pseudónimo e un lema e a indicación “Premio Pérez Lugín”. O premio está dotado con 3.000 euros e un elemento artístico acreditativo.

Máis información aqui