V Premio COIIM Ingeniero Luca de Tena

Do ao

Información de contacto:

COIIM 
Calle Javier Ferrero, 10.
28002 Madrid
industriales@gruposenda.es

O Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM) convocou a quinta edición do Premio COIIM Enxeñeiro Luca de Tena ao mellor traballo xornalístico sobre enxeñería industrial, que pretende recoñecer o labor dos medios de comunicación e os seus profesionais na difusión do papel da enxeñería industrial na sociedade.

O galardón recoñecerá o mellor artigo ou reportaxe sobre o ámbito da enxeñería industrial que fose publicado ou emitido entre o 1 de outubro de 2022 e o 30 de setembro de 2023 nun medio de comunicación con sede en España. Este será distinguido cun único premio dotado de 3.000 euros.

Os traballos deberán remitirse nun sobre pechado, indicando “V Premio COIIM Luca de Tena” a: COIIM. Calle Javier Ferrero, 10. 28002 Madrid. Tambén pode enviarse de forma online a: industriales@gruposenda.es. O prazo para presentar as candidaturas finaliza o 16 de outubro de 2023, ás 15:00 horas.

Máis información nas bases do premio