XI Premio Internacional de Xornalismo “Colombine”

Do ao

Información de contacto:

Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería
Plaza San Sebastián, 5,
Galería Comercial Edificio Concordia, 1, 1.
04003 Almería
info@premiocolombine.com
www.premiocolombine.com

A Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería convoca o XI Premio Internacional de Xornalismo “Colombine” en honor á xornalista e escritora almeriense Carmen de Burgos. Establécese un único premio de 3.000 euros.

As obras presentadas terán que ter sido publicadas ou difundidas por xornalistas entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do 2021 e deben ser orixinais, non premiados en anteriores certámenes antes de se darse a coñecer o fallo, en lingua castelá, publicados en prensa ou internet, emitidos en radio ou en televisión.

Os traballos poden presentarse até as 13,00 horas do 17 de febreiro de 2022 na sede de la Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería (Plaza San Sebastián, 5, Galería Comercial Edificio Concordia, 1, 1. 04003 Almería); ou, como se recomenda, remitirse por correo electrónico á dirección info@premiocolombine.com.

Máis información nas bases do premio