A Corporación de RTVE aproba unha ampliación de capital por valor de 1.510 millóns de euros

A Corporación RTVE aprobou unha ampliación de capital por valor de 1.510 millóns de euros, mediante a emisión de 302 millóns de accións cun valor nominal de cinco euros, segundo informou a Sociedade Estatal de Participacións Industriais (SEPI). Como resultado desta ampliación de capital, a Xunta Xeral da Corporación aprobou tamén modificar os seus estatutos. As accións serán subscritas polo ente público, que desembolsará integramente o seu importe a través da achega dos seus activos e pasivos por igual contía.
A nova Corporación RTVE iniciou onte as súas actividades ordinarias, o día no que o Ente Público RTVE e as sociedades TVE e RNE "entrarán en estado de disolución-liquidación", segundo establece a lei da radio e televisión de titularidade estatal, aprobada este mesmo ano.

Para a mesma data esta lei contempla a supresión do Consello de Administración do Ente Público RTVE e a súa Dirección Xeral, e no seu lugar constitúese un Consello de Liquidación do Ente, integrado por cinco membros xa nomeados pola SEPI e que terá a función de proceder á "liquidación ordenada" do Ente.

O presidente do Consello de Liquidación, que rendirá contas á SEPI cada ano, será o actual director xerente do Grupo RTVE, Julio Blanco Novillo.

O Ente Público RTVE realizou o outorgamento da escritura de achega de activos e pasivos á nova Corporación e ás súas sociedades prestadoras, as sociedades mercantis estatais Televisión Española (TVE) e Radio Nacional de España (RNE).

MADRID
ESTRELLA DIGITAL / EFE