A Rede de Colexios Profesionais de Xornalistas solicita ao Goberno que protexa o emprego xornalístico mediante axudas directas e a bonificación de cotas sociais

A Rede de Colexios Profesionais de Xornalistas solicitou ao Goberno que tome as medidas oportunas para protexer o emprego xornalístico e desta maneira, garanta que o dereito á información da cidadanía non se vexa afectado nin nestes momentos nin no futuro.

Os medios de comunicación son un servizo público pola súa función informativa que se vehicula a través dos xornalistas. Por esta razón, a Rede de Colexios Profesionais de Xornalistas instou ao Goberno que destine fondos públicos, que haberían de aplicarse á cobertura e prestacións dos ERTE que se están presentando por parte dos medios. Así mesmo, tamén sería preciso arbitrar axudas directas e bonificacións de cotas sociais que fagan posible que as empresas do sector manteñan os seus persoais, por ser esta a única maneira efectiva de asegurar a continuidade do servizo esencial de información con certas garantías.

Doutra banda, a Rede de Colexios Profesionais de Xornalistas mostrou na carta dirixida tanto ao Secretario de Estado de Comunicación como ao presidente do Goberno a súa máxima preocupación polos xornalistas autónomos, os cales se atopan nunha clara situación de indefensión, que na maioría dos casos provocará o cesamento da súa actividade. Por esta razón, a Rede considera que os xornalistas deberían estar exentos da cota de autónomos durante o período que transcorra a crise, xa que será a única maneira de que poidan desenvolver a súa actividade e, por tanto, garantir o dereito á información dos cidadáns. Ademais, a Rede de Colexios Profesionais de Xornalistas manifestou que sería oportuno o estudo de axudas directas a autónomos, co obxectivo de que poidan seguir desenvolvendo a súa actividade como até agora. A este respecto, a Rede lembrou ao Goberno que vén expondo desde fai xa moito tempo a supresión de pago do iva para os xornalistas autónomos, unha petición máis necesaria agora que nunca, xa que os xornalistas levan a cabo un servizo público, que debe contar con todo o apoio por parte do Goberno para que siga sendo posible.

Por último, a Rede de Colexios Profesionais de Xornalista solicitou ao Goberno a máxima transparencia nas posibles axudas que desde o Estado déanse aos medios de comunicación, xa que se debe garantir que estas se destinen ao mantemento do emprego dos xornalistas e non para outros fins. Neste sentido, a Rede ofreceuse a participar na redacción das devanditas axudas para asegurarse que os xornalistas son os beneficiados das posibles axudas que se concedan desde o Goberno.

Rede de Colexios Profesionais de Xornalistas