Proclámase a única candidatura presentada á Xunta de Goberno do CPXG

Ao non ter habido reclamación alguna, queda proclamada como definitiva a única candidatura presentada para a renovación da Xunta de Goberno do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG).

O pasado 15 de abril pechouse o prazo establecido polo calendario electoral para presentar candidatos ás eleccións para a Xunta de Goberno do CPXG, cunha única candidatura presentada.  Non habendo reclamación alguha, e ao non teren concurrido máis candidaturas, quedaría proclamada, sen necesidade de realizar as votacións, elixida nova Xunta de Goberno. Dende hoxe a Xunta de Goberno actual pasará a estar en funcións ata a toma de posesión que terá lugar a finais do mes de maio.

A composición da candidatura proclamada é a seguinte:

 

Decano: Francisco Xosé González Sarria 

Vicedecana 1º: Sonia Vizoso Pérez 

Vicedecana 2º: Belén Regueira Leal 

Vicedecano 3º: Xosé Manuel Pereiro Sánchez 

Secretario: Darío Janeiro Pereira 

Tesoureira: Ángela Fernández Casal 

 

Vogal: María Bragado Paz 

Vogal:  Valeria Pereiras Reza 

Vogal:  Marcos Sanluis López 

Vogal:  Xaime Leiro Darriba 

Vogal: Xaime Conde Guillade 

Vogal:  Eliana Martíns Alvela 

Vogal: Ana González Liste 

Vogal: Mónica Rosas Conde 

Vogal:  Belén López Rodriguez 

Vogal:  Matilde Vázquez Rojo 

 

Suplentes:

  • Manuel Vázquez Sola 
  • Marta Rodríguez Álvarez 
  • Isabel Quintairos Blanco 
  • Fernando Varela Bibián 
  • Xosé Andrés Vázquez Hermida

 

CPXG