PuntoGal e a Global Cyber Alliance presentan unha caixa de ferramentas para xornalistas

Edita de Lorenzo da AETG/COETG, Manuel González de PuntoGal, Valeria Pereiras do Colexio de Xornalistas, Marina Calvo de Global Cyber Alliance e Gustavo Herva, Xefe da Subárea de seguridade en Amtega

PuntoGal e a Global Cyber Alliance presentaron esta tarde na sede do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia unha versión en galego da caixa de ferramentas pensada para a protección dos datos dos colexiados, pero que está ao dispor de calquera usuario interesado. Este é o segundo que se presenta na súa versión en galego, despois dun específica para PeMEs que se publicou o pasado outono.

O portal da caixa de ferramentas é unha versión adaptada do ‘ToolKit’ que publicou a Global Cyber Alliance (GCA), no que se compilan utilidades que se poden usar de balde e que garanten a seguridade das comunicacións e do almacenamento de datos tanto nas actividades profesionais coma no tempo de lecer e as comunicacións privadas dos xornalistas. 

Un dominio seguro

O presidente de PuntoGal, Manuel González, sinalou que "este portal da caixa de ferramentas, xa o segundo que publicamos en coordinación coa GCA, permite aos profesionais do xornalismo dar un primeiro paso no diagnóstico e prevención de posibles problemas de seguridade”. González comentou, finalmente, que “estas actividades se inscriben no esforzo do dominio para se constituír coma un espazo seguro para todos o seus usuarios, do que tamén forma parte a protección a través da plataforma Domain Trust, un proxecto promovido pola GCA para facilitar o intercambio de información sobre dominios maliciosos, unha das infraestruturas esenciais usadas pola ciberdelincuencia."

Pola súa banda, Valeria Pereiras, da Xunta de Goberno do Colexio de Xornalistas comentou que "a facilidade de uso das ferramentas e o xeito de que sexan de balde e multiplataforma vai facer o seu uso máis doado e animar aos profesionais a manter os seus equipos e as súas redes seguras". Neste sentido, recordou que "moitos xornalistas teletraballan, manteñen os seus equipos e non contan co apoio de departamentos de sistemas que se preocupen pola seguridade" e que as ferramentas como as que hoxe presenta PuntoGal "cobren unha eiva que moitos xornalistas sentimos no coidado dos noso instrumentos de traballo, cada día máis complexos e expostos." Tamén salientou que o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia está en conversas coa GCA para a posta en marcha de webinars e outras colaboración entre as dúas entidades. 

Obradoiros cos xornalistas

Marina Calvo, da Global Cyber Alliance, comentou que "Galicia está volcada coa ciberseguridade. A estratexia ata 2030 ten obxectivos moi claros en canto á promoción dun espazo global, aberto, fiable e seguro para toda a cidadanía. Desde a Global Cyber Alliance e en colaboración cos nosos socios podemos axudar a cantos estades a constriur o seu futuro. Sentímonos moi orgullosos de seguir contribuindo xuntos no avance da Galicia dixital." Citando a Brian Cute, director do programa C&R da Global Cyber Alliance, tamén dixo: "Como continuación á posta en marcha do portal da caixa de ferramentas para xornalistas, celebraremos un obradoiro de traballo para presentala en profundidade e identificar cuestións de ciberseguridade relevantes para eles: por exemplo, a importancia de usar ferramentas online, comprensión de conceptos de ciberseguridade básicos, principais ciberamenazas para os xornalistas, recomendacións e boas prácticas, así como o uso de ferramentas e recursos de ciberseguridade."

Edita de Lorenzo, Vicepresidenta da Colexio Oficial e Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación, salientou "o compromiso dos profesionais das telecomunicacións coa seguridade das mesmas, tendo en conta a importancia dos datos que cada día movemos nas redes e a protección que requiren". Tamén comentou que "aínda que moitos sectores teñen conta da seguridade lóxica dos sistemas, moitas veces esquecemos a parte física das redes e a súa xestión, da que se ocupan moitos profesionas da enxeñaría de telecomunicación integrados na AETG".

Gustavo Herva, de AMTEGA, pola sua parte, destacou que "en Galicia, segundo reflexa o último Balance de Cibercriminalidade de 2022, o 20% do total de infraccións foron estafas a través de medios telemáticos. Esta cifra, de case 19.000 estafas telemáticas, acolle só aquelas que se coñecen pero, lamentablemente, augúrase que se producisen moitas máis." Tamén destacou que "temos que seguir traballando para impulsar a colaboración público-privada e intensificar accións encamiñadas a fortalecer a ciberseguridade en Galicia e a mellora das competencias no uso da tecnoloxía."

Sobre PuntoGal

PuntoGal é a entidade xestora do dominio galego desde 2014. Constituída en 2006, desenvolve o seu traballo en tres ámbitos principais: xestión de dominios, representación de Galicia nos organismos de xestión da rede a nivel internacional e accións corporativas de apoio a iniciativas no ámbito da tecnoloxía, a rede, a lingua e a cultura. A día de hoxe hai en torno a 6.900 dominios .gal rexistrados. Para máis información: dominio.gal.

Sobre a Global Cyber Alliance

A Global Cyber Alliance é unha iniciativa internacional e intersectorial dedicada á misión de reducir o risco cibernético e mellorar o mundo interconectado no que vivimos. Para iso, unimos comunidades de todo o mundo baixo a nosa misión, implementamos solucións concretas e medimos os resultados. A GCA, constituída como unha empresa 501 (c) (3) nos Estados Unidos e como unha organización sen ánimo de lucro no Reino Unido e Bélxica, foi fundada en setembro de 2015 pola Oficina do Fiscal de Distrito de Manhattan, pola policía da cidade de Londres e o Centro de Seguridade en Internet. Para máis información: globalcyberalliance.org.

Sobre o Colexio de Xornalistas

O Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG) é unha entidade de dereito público creada pola lei 2/1999 do Parlamento de Galicia que suma máis de 1.100 colexiadas e colexiados repartidos entre as sete demarcacións coas que conta. Entre os seus obxectivos figura en lugar destacado afondar na mellora das condicións nas que as e os xornalistas levan a cabo o seu traballo, a defensa profesional dos seus membros e a garantía de independencia e liberdade informativa en beneficio da sociedade galega. Para máis información: xornalistas.gal

Sobre o Colexio Oficial e a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación

O Colexio Oficial e a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia contribúen ao progreso da sociedade galega a través da difusión e potenciación das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Axudan ao desenvolvemento da actividade profesional dos enxeñeiros e enxeñeiras e á súa integración nos mercados de traballo. Fomentan a investigación científica e o desenvolvemento tecnolóxico e asesoran ás administracións públicas, corporacións oficiais e particulares. Tamén realizan informes e estudos técnicos e establecen e fomentan relacións con entidades análogas, tanto nacionais como estranxeiras e supranacionais. Máis información en aetg.gal.

Sobre ciber.gal

O Nodo Galego de Ciberseguridade CIBER.gal é un espazo de colaboración público-privado constituído pola Amtega, o CCN, o INCIBE, as catro Deputacións Provinciais de Galicia e a FEGAMP. Ademáis dos seus membros fundadores, conta con preto de 50 entidades públicas e privadas adheridas ao mesmo. Grazas á coordinación e posta a disposición dos recursos dos seus fundadores e colaboradores, CIBER.gal traballa para deseñar e executar iniciativas para tres colectivos esenciais: a cidadanía, o tecido empresarial e a administración pública. Todas elas teñen como fin mellorar o nivel de ciberseguridade na contorna dixital galega, sensibilizar, capacitar e formar sobre a importancia da ciberseguridade a tódolos niveis e promocionar a industria galega neste eido. Para máis información: ciber.gal.

CPXG

Xa está dispoñíbel a caixa de ferramentas para xornalistas