Recomendacións para o tratamento de temas sensíbeis

Recompilamos aquí as recomendacións publicadas polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia sobre o tratamento xornalístico dalgúns temas sensíbeis, para facilitar unha cobertura axeitada e responsábel nos medios de comunicación.

MULLERES

 

MENORES

 

OUTROS COLECTIVOS EN RISCO DE EXCLUSIÓN

 

EMERXENCIAS E CATÁSTROFES

 

SUICIDIOS

 

OUTROS TEMAS

 

GUÍAS REALIZADAS POLO ALUMNADO DA USC EN COLABORACIÓN CO CPXG

 

MÁIS DOCUMENTOS

 

CPXG