Remata o Foro de Comunicación e Xénero

O Foro Internacional sobre Comunicación e Xénero rematou cunha xornada presencial, no Pazo da Cultura de Pontevedra, no día Internacional contra a Violencia de Xénero. Do encontro entre as asociacións, o ámbito académico e o xornalismo o Observatorio tirará unhas conclusións que serán publicadas no foro virtual para discutir e contrastar durante 15 días antes da súa publicación final.
En breve estarán disponíbeis na rede estas conclusións, así como o libro de actas que se pubblicará, en formato CD-Rom, con todas as comunicacións que formaron este Foro sobre Comunicación e Xénero. Asimesmo, o foro virtual continuara accesíbel para permitir o acceso e debate sobre todos estes textos.