Programa intensivo de estratexia en Redes Sociais - Segunda parte

O Col·legi de Periodistes de Catalunya organiza o curso online "Programa intensivo de estratexia en Redes Sociais - Segunda Parte", que se desenvolverá os xoves entre o 31 de marzo e o 12 de maio a partir das 10:00 horas. As sesións serán en directo pero tamén se gravarán para que aquelas persoas que non poidan asistir á sesión programada teñan acceso á gravación posteriormente. O curso, dunha duración de 12 horas, ten prezo reducido para colexiados e colexiadas do CPXG.

O ecosistema de redes sociais é cambiante. Todos coñecemos as redes sociais que dominan o mercado, pero como profesionais da comunicación tamén temos que estar pendentes da aparición de novas redes que poidan significar oportunidades para relacionarse con e comunicar aos nosos públicos. Neste último ano, redes como TikTok, Discord e ata Whatsapp estanse a facer o seu oco dentro de devandito ecosistema, atraendo a empresas e organizacións. Nesta segunda parte do intensivo de redes sociais centrarémonos nelas e descubriremos como podemos integralas no noso mix de redes.

O curso estará impartido por Pilar Yépez Molina, licenciada en Publicidade e Relacións Públicas pola Faculdade de Ciencias da Información de Sevilla. Foi directora creativa en axencias españolas dedicadas ao márketing online ou ao marketing below the line. Desde o 2009, é directora creativa e socia fundadora de Úbica Below, axencia especialista en márketing e comunicación dixital. É profesora e relatora con máis de 15 anos de experiencia dando cursos especializados nesta materia en distintos centros e universidades.

En virtude dos acordos da Rede de Colexios Profesionais de Xornalistas, o Col·legi ofrece aos colexiados e colexiadas do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia e do resto de colexios a posibilidade de seguir este curso online nas mesmas condicións que teñen os membros do Col·legi de Periodistes de Catalunya, cun prezo de 114 euros.

Para beneficiarse do prezo reducido é necesario seleccionar, no momento de facer a inscrición na web, a opción de prezo correspondente á Rede de Colexios. A posteriori, cómpre enviar por correo a cfd@periodistes.cat unha foto do carné de colexiado para certificar a pertenza ao Colexio.

Nota legal:

A persoa que envía o correo electrónico cos datos requiridos anteriormente declara que voluntariamente comunica ao COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA (en diante CPC) para incorporalos na base de datos da Entidade, xa sexa en soporte papel, informático ou outros, o cal obriga ao CPC a gardar segredo profesional con respecto aos datos que lle foron cedidos, coa finalidade de dar resposta á solicitude de inscrición que a persoa remitiu, e a enviarlle información sobre o desenvolvemento do curso ao cal se inscribiu e de cursos de formación futuros.Así mesmo, autorízalle a tratar e almacenar estes datos segundo as medidas de seguridade establecidas no Regulamento Europeo 679/2016, de 27 de abril, de Protección de Datos.

O usuario ha de saber que encher o formulario e enviar os datos solicitados implica que a información reflectida neste aviso foi lida e aceptada expresamente e que en consecuencia, outorga o seu consentimento inequívoco e explícito ao tratamento dos seus datos persoais conforme á finalidade explicada. De conformidade cos artigos 15-22 do mencionado Regulamento Europeo de Protección de Datos, o CPC informa que a persoa que asina pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, esquecemento e limitación ao tratamento dos seus datos en calquera sede do CPC. Para máis información, pode consultar a Política de Privacidade do CPC en: www.periodistes.cat/politica-de-privadesa