35º Premio Boehringer Ingelheim ao Xornalismo e Divulgación en Saúde

Do ao

Información de contacto:

premioboehringeringelheim@llorenteycuenca.com

Convócase unha nova edición do galardón máis antigo do xornalismo en medicina en España, que busca promover e recoñecer o labor dos xornalistas, comunicadores e divulgadores tanto nos medios de comunicación como nas redes sociais.

O premio consta de cinco categorías: Premio ao xornalismo e á divulgación en Saúde Humana, Premio ao xornalismo e á divulgación en Saúde Animal, Premio ao xornalismo e á divulgación en Saúde Ambiental e Premio especial 35 Anos de xornalismo e Divulgación en Saúde, cada unha delas dotada con 6.000 euros. 

A presentación das candidaturas farase a través do formulario aloxado na páxina web dos premios até o 1 de xullo de 2022.

Máis información nas bases do premio